logo1

Во Hasnur ДООЕЛ Скопје е вработен стручен тим кој своето знаење, стручност и професионалност во својата работа го стекна од најдобрите, односно следеше обука во Турција од фирмата Teknopanel како една од најдобрите светски брендови стои со комплетна подршка на Hasnur ДООЕЛ Скопје. Стручниот тим на Hasnur ДООЕЛ Скопје преставува лидер во Македонија и успесно се справува со сите предизвици со кои се соочил досега.